គ្រួសារមានតាំងពីឆ្នាំ 1993

អំពី DawnAgro

យើងជារោងចក្រផលិតគ្រឿងយន្តកសិកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍន៍គ្រឿងយន្តកសិកម្មអស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំ តាមរយៈការច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់យើង យើងបានក្លាយជាសហគ្រាសឈានមុខគេក្នុងវិស័យគ្រឿងយន្តកសិកម្ម។ជាមួយនឹងគុណភាពផលិតផលល្អឥតខ្ចោះ និងសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ យើងបានឈ្នះការទទួលស្គាល់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសជាង 30 ជុំវិញពិភពលោក។

ស្នើសុំព័ត៌មានទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ